sėtynas

sėtynas
sėtýnas sm. (1) DrskD213, sė́tynas (1) LsB409 žr. sietynas 1: Sė́tyns brolelis lauku lydėjo JV480. Sėdi pana lomkelėse terp trijų panelių kaip an dangaus sėtynėlis terp trijų žvaigždelių LB93. Aš palikau brolužėlį kaip ant dangaus sėtynė̃lį, kaip ant dangaus sė́tyną JD1151.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”